Σύνοψη Τεχνικής Ανάλυσης

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται σε σύνοψη βασικές πληροφορίες της τεχνικής ανάλυσης βασισμένες στην θεωρία των κινητών μέσων όρων και των βασικών τεχνικών δεικτών, σχετικών με την αγορά συναλλάγματος, των κυριοτέρων εμπορευμάτων, των δεικτών κορυφαίων χρηματιστηρίων αξιών και τέλος επιλεγμένων μετοχών. Συνίσταται ο επενδυτής να παρακολουθεί την περίληψη τεχνικής ανάλυσης με χρονικό ορίζοντα της μιας ώρας και άνω για πιο σφαιρική εικόνα της αγοράς.


Technical Summary Widget Provided by Investing.com

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD