Διαχείριση Ρίσκου

Γνώση σχετικά με την ορθή διαχείριση κινδύνων & αποτύπωση των πιθανών επιλογών για την εύρυθμη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου.

 Τα Βασικά της Διαχείρισης Ρίσκου
Τα βασικά στοιχεία της σωστής διαχείρισης του επενδυτικού ρίσκου

 Απλά Βήματα για Μικτό Χαρτοφυλάκιο
Μερικά απλά βήματα για να "χτίσει" ο επενδυτής ένα επιτυχημένο μικτό χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο

Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD