Σύγκριση Θεμελιώδους & Τεχνικής Ανάλυσης

Στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των δύο βασικών μεθόδων ανάλυσης των αγορών. Οι απόψεις μεταξύ των αναλυτών και των επενδυτών διίστανται για το αν οι δύο διαφορετικές μεθοδολογίες είναι υποκατάστατες ή συμπληρωματικές. 

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD