Μακροοικονομικά Μεγέθη

Τα μακροοικονομικά μεγέθη, όπως η μεταβολή του ΑΕΠ, τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, το ποσοστό ανεργίας, το δημόσιο έλλειμμα & το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ και άλλα στοιχεία που τακτικά δημοσιοποιούνται από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών του κόσμου είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της εκάστοτε οικονομίας. 

Τα βασικά μεγέθη των 12 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (βάσει του ΑΕΠ) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:


Δύο από τα πιο βασικά εργαλεία νομισματικής πολιτικής είναι τα επιτόκια κεντρικών τραπεζών και η πολιτική όσον αφορά την προσφορά χρήματος. Από τα δύο προαναφερόμενα εργαλεία προκύπτουν και οι αντίστοιχες επιλογές της εκάστοτε χώρας, ήτοι η επεκτατική νομισματική πολιτική, όπως μείωση επιτοκίων, η ποσοτική χαλάρωση, το τύπωμα χρήματος και άλλες πρακτικές σε αντίθεση με την συσταλτική νομισματική πολιτική, όπως αύξηση επιτοκίων, μείωση προσφοράς χρήματος κ.α.

Τα τρέχοντα βασικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών 8 σημαντικών οικονομιών του κόσμου, τα νομίσματά των οποίων έχουν την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, είναι τα ακόλουθα:


Interest Rates powered by Investing.com
Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD