Χρηματοικονομικά Προϊόντα

Παρακάτω, επιχειρείται μία πρώτη, εισαγωγική, προσέγγιση στον χώρο των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Φυσικά τα προϊόντα & εργαλεία που παρουσιάζονται παρακάτω δεν εξαντλούν το ατελείωτο εύρος των χρηματοοικονομικών αγαθών αλλά είναι σίγουρα τα πιο σημαντικά, από τα οποία καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών της πραγματικής οικονομίας. 

 Forex
Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το forex

 Binary Options
Βασικές πληροφορίες σχετικά με τα δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options) 

Μετοχές
Εισαγωγή στους μετοχικούς τίτλους

Εμπορεύματα
Βασική γνώση των διαπραγματεύσιμων εμπορευμάτων
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD