Απλά Βήματα για Μικτό Χαρτοφυλάκιο

Πρώτα από όλα, θα χρειαστεί να ορίσουμε τι σημαίνει μικτό χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο. Το μικτό χαρτοφυλάκιο είναι ένα μίγμα χρηματοοικονομικών προϊόντων το οποίo επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ κινδύνων και επιθυμητών αποτελεσμάτων. Ένα σωστά δομημένο μικτό χαρτοφυλάκιο δίνει ταυτόχρονα δυνητικά κέρδη από επιθετικές συμμετοχές ενώ παράλληλα διασφαλίζει το επενδεδυμένο κεφάλαιο από σημαντικά ρίσκα, λόγω της συμμετοχής σε αυτό και άλλων πιο ασφαλών τοποθετήσεων.   

Στην περίπτωση της υιοθέτησης ενός πιο ισορροπημένου χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών αγαθών που χαρακτηρίζεται ως μικτό, ο εκάστοτε επενδυτής σκόπιμο είναι να ορίσει μακροπρόθεσμους στόχους για να θέσει τις βάσεις για μακροχρόνια κέρδη. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει νομοτελειακά ότι τα επιθυμητά κέρδη έρχονται κατ’ ανάγκη μετά από πολύ καιρό. Ο επενδυτής έχει αυξημένες πιθανότητες να πετύχει στόχους πολύ γρηγορότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις και προσδοκίες του.

Επιπλέον, συνιστούμε στους επενδυτές έναν βασικό κανόνα για τον οποίο όλοι οι επαγγελματίες αναλυτές & επενδυτές ακολουθούν, την διασπορά κινδύνου. Με την ζητούμενη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου περιορίζουμε στο ελάχιστο το ρίσκο της κάθε κατηγορίας επενδύσεων αλλά και της κάθε επιμέρους μεμονωμένης επένδυσης. Παραδείγματος χάριν, έστω ότι είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε επένδυση αξίας 10.000€ σε μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Το πιο σοφό που έχουμε να κάνουμε είναι να αγοράσουμε τέτοιου τύπου μετοχές αλλά 10 διαφορετικών εταιριών. Ομοίως, έστω ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε τις κινήσεις κορυφαίων traders μέσω μιας αντίστοιχης πλατφόρμας. Δεν θα ήταν προτιμότερο για την δική μας ασφάλεια να επιλέγαμε 10 διαφορετικούς επιλεγμένους traders από το να είχαμε μόνο έναν, τον ενδεχομένως και καλύτερο trader του κόσμου;

Τέλος, στην περίπτωση συγκρότησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου σημαντικό είναι εκ των προτέρων να είμαστε αποφασισμένοι στο πώς θα διαχειριστούμε τα όποια δυνητικά κέρδη. Παρακάτω παρουσιάζουμε τρεις ευκόλως εννοούμενες επιλογές:

  • 100%           για κεφαλαιακή υπεραξία μέσω της επανεπένδυσης των κερδών
  • 100%           για συμπλήρωση εισοδήματός
  • 50% / 50%   μικτοί στόχοι (κεφαλαιακή υπεραξία / extra εισόδημα)
     

Υπόδειγμα Μικτού Χαρτοφυλακίου

Παρακάτω σχηματικά, ο αναγνώστης μπορεί να δει την πιθανή διάρθρωση ενός μικτού επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Το παρακάτω γράφημα θυμίζει τη διαμόρφωση ενός τυπικού μικτού αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο έχει όλα τα προσόντα να συγκριθεί με αντίστοιχες επαγγελματικές λύσεις. Οπωσδήποτε, η παρακάτω προσπάθεια δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε πρόταση για επενδυτική κίνηση και προσφέρεται καθαρά για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Παρ’ όλα αυτά παρουσιάζει την δυναμική τέτοιου τύπου χαρτοφυλακίου. Για την ακρίβεια όμως, η συγκρότηση τέτοιων ολοκληρωμένων επενδυτικών επιλογών απαιτεί πολύ κόπο, ενδεχομένως επαγγελματική υποστήριξη καθώς και επιστημονική κατάρτιση.  

1. Μετρητά 10% Σε χαρτονομίσματα - σε ασφαλή σημεία
2. Απλές Καταθέσεις 10% "Ανοιχτά" χρήματα που κατατίθενται σε τραπεζικά ιδρύματα για ασφάλεια, για την minimum τοκοφορία και ευκολία στις συναλλαγές
3. Προθεσμιακές Καταθέσεις 10% Προθεσμιακές καταθέσεις που πληρώνουν υψηλότερο τόκο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ωρίμανσης
4. Χρυσός 10% Ο χρυσός είναι το πιο κοινό και άμεσα ρευστοποιήσιμο πολύτιμο μέταλλο που έχει πάντα μια υψηλή αξία
5. Κρατικά Ομόλογα 10% Κρατικά ομόλογα, που να είναι χαμηλού ρίσκου, όπως αυτά των Η.Π.Α. (US Treasuries), του Ηνωμένου Βασιλείου (Gilts) & της Γερμανίας (Bunds)
6. Μετοχές με Υψηλή Μερισματική Απόδοση 20% Μετοχές χαμηλού ρίσκου, που παρουσιάζουν για περίοδο πέραν των 10 ετών αποδεδειγμένα υψηλές μερισματικές αποδόσεις
7. Μετοχές Χαμηλής Αξίας 5% Αγορά μικρής κλίμακας μετοχών εταιριών με μικρή κεφαλαιοποίηση, που έχουν προσδοκίες για επικείμενο success story
8. Αντιγραφή Συναλλαγών στο Forex 20% Επισκεφτείτε την ZuluTrade - μία χρηματιστηριακή εταιρία που προσφέρει συστήματα αντιγραφής συναλλαγών τρίτων στον λογ/σμό σας
9. Δυαδικά Δικαιώματα βασισμένα σε Σήματα 5% Επισκεφτείτε την 24option - μία εταιρία στον κλάδο των δυαδικών δικαιωμάτων για πρόσβαση σε σήματα συναλλαγών
Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD