Υπολογιστής Margin (Forex)

Σε συνέχεια του αμέσως προηγουμένου πεδίου οφείλουμε να δώσουμε διευκρινίσεις για δύο έννοιες, απαραίτητες για την πλήρη κατανόηση της λειτουργία του Forex: 

1. Η Μόχλευση (leverage), είναι το ποσοστό που μας δανείζει η χρηματιστηριακή εταιρία, επιπλέον του κεφαλαίου που κατέχουμε για να ανοίξουμε μία θέση (long - προσδοκία για άνοδο ή short - προσδοκία για κάθοδο). Η μόχλευση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής του κεφαλαίου που επενδύουμε, π.χ. μία συνήθης μόχλευση στο Forex είναι 100:1. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε κεφάλαιο της τάξης των 10.000$, θα μπορούμε να ανοίξουμε μία θέση έως 1.000.000$. 


2. Το Περιθώριο (margin) είναι το ποσό εγγύησης για το άνοιγμα μίας θέσης μέσω κάποιας χρηματιστηριακής εταιρίας, π.χ. αν πιστεύουμε στην κάθοδο ενός ζεύγους, όπως το προαναφερόμενο EURUSD, για να ανοίξουμε μία θέση 100.000 (1 standard lot) με μόχλευση 100:1 και τιμή 1.3150 θα πρέπει να δεσμεύσουμε το ποσό των 1.315€, στην περίπτωση που το νόμισμα του λογαριασμού μας είναι το ευρώ. Πρακτικά η μόχλευση σε συνδυασμό με το περιθώριο, σημαίνει ότι αν είχαμε την παραπάνω θέση, για κάθε 1% μεταβολής, θετικής ή αρνητικής σε σχέση με την δοθείσα επιλογή μας, θα είχαμε διπλασιασμό ή μηδενισμό αντίστοιχα του ποσού εγγύησης που δεσμεύσαμε. Φυσικά το σενάριο αυτό είναι ακραίο και άκρως επικίνδυνο. Στην πράξη αναζητούμε οι θέσεις μας να έχουν ελεγχόμενο ρίσκο και να καταλήγουν σε θετικό πρόσημο pips μεταξύ κερδών και απωλειών σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

3. Μέθοδος Υπολογισμού του Περιθωρίου:

Έστω, ότι έχουμε το ζεύγος νομισμάτων GBPAUD (για αγορά ή πώληση) και ο λογαριασμός μας είναι σε EUR.

Νόμισμα Βάσης: GBP
Νόμισμα Αναφοράς: AUD
Νόμισμα Λογαριασμού: EUR

Μέγεθος Συναλλαγής: 1.000
Μόχλευση: 100:1 

Ο τύπος υπολογισμού του περιθωρίου είναι ο παρακάτω: 

Περιθώριο = (Νόμισμα Βάσης / Νόμισμα Λογαριασμού) * Μέγεθος Συναλλαγής / Μόχλευση

Νόμισμα Λογαριασμού / Νόμισμα Βάσης (EURGBP): 0.7916, π.χ. η τρέχουσα τιμή του ζεύγους και αντιστρέφοντας το έχουμε πάλι την ίδια αξία που είναι η ακόλουθη:
Νόμισμα Βάσης / Νόμισμα Λογαριασμού (GBPEUR): 1.2633

Τότε το περιθώριο που απαιτείται είναι το εξής:
Περιθώριο = 1.2633 * 1.000 / 100 = 12.63€


The Margin Calculator is powered by Investing.com
Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD