Σύνοψη Αγορών

Ακολουθεί συνοπτική επισκόπηση των αγορών συναλλάγματος, δεικτών χρηματιστηρίων αξιών, εμπορευμάτων και ομολόγων:


Market Quotes are powered by Investing.com


Αποποίηση Ευθυνών:
 Το συγκεκριμένο πεδίο δεν αποτελεί πλατφόρμα συναλλαγών, αλλά ενημέρωση επί των τιμών. Οι παραπάνω τιμές αναμεταδίδονται ενδεχομένως με ολιγόλεπτη καθυστέρηση.

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD