Οι Top 10 Αποτιμήσεις Εταιριών Διεθνώς

Η κεφαλαιοποίηση μιας εισηγμένης σε χρηματιστήριο αξιών εταιρίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των κυκλοφορούντων μετοχών της επί της τρέχουσας τιμής της κάθε μετοχής και είναι δείκτης μεγέθους της εκάστοτε εταιρίας (εν προκειμένω της συνολικής αξίας – αποτίμησής της).

Για τους επενδυτές που αρέσκονται σε τοποθετήσεις σε υψηλής αξίας εταιρίες, παρακάτω φαίνεται η λίστα με τις μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις εταιριών στον κόσμο:

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD