Θεμελιώδης Ανάλυση

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι η μεθοδολογία της εκτίμησης μελλοντικών διακυμάνσεων τιμών των χρηματοοικονομικών αγαθών (π.χ. ζεύγη νομισμάτων, μετοχές κ.α.) η οποία βασίζεται σε οικονομικά και πολιτικά δεδομένα. Η “πρώτη ύλη” της θεμελιώδους ανάλυσης είναι τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και ανακοινώσεις χωρών, κλάδων της οικονομίας και μεμονωμένων εταιριών, τα οποία επηρεάζουν αξίες τόσο των χρηματοοικονομικών αγαθών, όσο και των υπολοίπων αγαθών της “πραγματικής” οικονομίας.

Στην παρακάτω λίστα, μπορείτε να δείτε σύντομες, χρηστικές πληροφορίες και άρθρα που σχετίζονται με τη θεμελιώδη ανάλυση.

 Σύγκριση Θεμελιώδους & Τεχνικής Ανάλυσης
Στον συνοπτικό πίνακα παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των δύο βασικών μεθόδων ανάλυσης των αγορών

 Οι Top 10 Αποτιμήσεις Εταιριών Διεθνώς
Για επενδυτές που αρέσκονται σε τοποθετήσεις σε υψηλής αξίας εταιρίες (λίστα των top κεφαλαιοποιήσεων)

 Μετοχές με Υψηλές Μερισματικές Αποδόσεις
Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις

Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD