Τα Βασικά της Διαχείρισης Ρίσκου

Η διαχείριση ρίσκου (και οι παρεμφερείς ορολογίες της διαχείρισης χρηματοοικονομικών ή επενδυτικών χαρτοφυλακίων), αναφέρεται στη διαδικασία της επιστημονικής και επαγγελματικής διαχείρισης ιδιωτικών ή θεσμικών χαρτοφυλακίων από οικονομικούς συμβούλους ή αντίστοιχες εταιρίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Οι διαχειριστές χρήματος και κεφαλαίων προτείνουν προς τους πελάτες τους ένα μεγάλο εύρος παραδοσιακών και εναλλακτικών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αγαθά αυτά κατηγοριοποιούνται σε σταθερού εισοδήματος ή συντηρητικά, σε μικτά ή σταθμισμένα χαρτοφυλάκια και τέλος σε αυτά που έχουν έναν πιο επιθετικό χαρακτήρα. Επίσης, η επενδυτική διάρθρωση ενός χαρτοφυλακίου μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως παθητική ή διακράτησης, είτε ως ενεργή, βάσει του αριθμού συναλλαγών που αναμένονται να εκτελεστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχείρισης του εκάστοτε χαρτοφυλακίου.

Το έργο του χρηματοοικονομικού συμβούλου είναι επιφορτισμένο με τις κάτωθι ενέργειες:

  • Εύρεση “έξυπνων” επενδυτικών επιλογών
  • Υπολογισμός όλων των πιθανών κινδύνων
  • Κατανομή επενδυτικών κινήσεων στις βασικές επενδυτικές κατηγορίες
  • Διαφοροποίηση του μίγματος επενδύσεων σε κάθε μία από τις βασικές κατηγορίες
  • Προσδιορισμός του χρόνου ωρίμανσης της εκάστοτε επένδυσης
  • Σύνθεση ολοκληρωμένης επενδυτικής πρότασης προς τους πελάτες
  • Διαχείριση του επενδυτικού πλάνου ή συνεργασία με το τμήμα συναλλαγών
  • Μεγιστοποίηση κερδών
  • Αναλυτική πληροφόρηση προς τους πελάτες και συνεχής υποστήριξη

Η διαχείριση ρίσκου αποτελείται από όλες τις στρατηγικές κινήσεις και τακτικές στο πως μπορεί κατάλληλα να διαχειριστεί κάποιος ένα επενδυτικό κεφάλαιο και η χρησιμότητά του είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD