Υπολογιστής Pip (Forex)

Στην σημείο αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να κατανοήσουμε 2 βασικούς όρους, που σχετίζονται με το Forex, όπως: 

1. Pip - είναι η ελάχιστη μοναδιαία μεταβολή στην ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων, π.χ. αν το EURUSD έχει αξία 1.3150 και μεταβληθεί θετικά κατά 1 pip, τότε η νεότερη αξία του θα είναι 1.3151. Το κάθε pip αντιστοιχεί στην μεταβολή του τέταρτου ψηφίου μετά την υποδιαστολή με εξαίρεση το Ιαπωνικό Γιεν που είναι στο δεύτερο αντίστοιχα ψηφίο μετά την υποδιαστολή. 

2. Το Lot είναι η μονάδα μεγέθους της συναλλαγής. Σε κάθε ζεύγος νομισμάτων, το πρώτο νόμισμα ονομάζεται νόμισμα βάσης και το δεύτερο ονομάζεται νόμισμα αναφοράς. Φυσικά, υπάρχει και το νόμισμα λογαριασμού στο οποίο συναλλασσόμαστε και σ'αυτό εκφράζεται η αξία του χαρτοφυλακίου μας. 

Οι τρεις κατηγορίες των μεγεθών επί των συναλλαγών είναι: 


Το Standard Lot ισοδυναμεί με 100.000
το Mini Lot ισοδυναμεί με 10.000
το Micro Lot ισοδυναμεί με 1.000

(και οι τρεις τύποι μεγέθους συναλλαγών υπολογίζονται επί του νομίσματος βάσης)

Τέλος, μην ξεχνάτε στον παρόν υπολογιστή pip, να τοποθετείτε πάντα το σωστό νόμισμα του λογαριασμού σας (account currency), προς αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων.


The Pip Calculator is powered by Investing.com

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD