Νέα Αγορών - Θεμελιώδης Ανάλυση

Σε αυτό το πεδίο ο επενδυτής μπορεί με εύκολο τρόπο να εντοπίσει όλες τις ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με χρηματοοικονομικά, πολιτικά και έκτακτα γεγονότα και ειδήσεις καθώς και λίστα με όλα τα επικείμενα νέα με βάση το παγκόσμιο οικονομικό ημερολόγιο. Επιπλέον, υπάρχουν και επιμέρους μενού πληροφοριών σχετικά με μακροοικονομικά μεγέθη και δείκτες σχετικά με τις τάσεις & τοποθετήσεις των επενδυτών.

Αναμετάδοση νέων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά,
τα νομίσματα, τις μετοχές & τα εμπορεύματα 


Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία παρακολούθησης
των αγορών του κόσμου με χρονική σειρά


Οι τρέχουσες τοποθετήσεις – τάσεις των επενδυτών
στα νομίσματα (ζωντανή αναμετάδοση δεδομένων)

 

Έκτακτες ειδήσεις από 2 διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα
(REUTERS – CBS)
 


Μακροοικονομικά δεδομένα των 12
μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου


Τα πρωτοσέλιδα από τον Ελληνικό οικονομικό
& πολιτικό τύπο

Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD