Τα Ουσιώδη της Τεχνικής Ανάλυσης

Ορισμοί 

Η τεχνική ανάλυση είναι ευρέως γνωστή ως η εκτιμητική μέθοδος για το πώς ένα χρηματοοικονομικό αγαθό πρόκειται να κινηθεί στο μέλλον. Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μεθοδολογίας είναι η τιμή, ο όγκος συναλλαγών και ο χρόνος (μέσω της ανάλυσης ιστορικών στοιχείων των αγορών), ενώ ο σκοπός της είναι μόνον ένας, η πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας των τιμών.

Ένας δεύτερος ορισμός της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι, πρόκειται για μία μεθοδολογία ανάλυσης της ψυχολογίας του συνόλου των συμμετεχόντων της αγοράς, μέσω της δυναμικής των κινήσεων των τιμών και των όγκων αυτής. Στην πραγματικότητα η τεχνική ανάλυση αντιπροσωπεύει τα συναισθήματα των επενδυτών όπως αυτά εκφράζονται μέσω ανοδικών, καθοδικών και οριζόντιων κατευθύνσεων της αγοράς.

Τέλος, ο τελευταίος ορισμός της τεχνικής ανάλυσης αναφέρεται στη διαδικασία που ακολουθεί την οικονομική θεωρία της προσφοράς και ζήτησης, σε μία προσπάθεια να προσδιοριστεί η επόμενη κίνηση της αγοράς. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μία διευρυμένη γκάμα εργαλείων προερχόμενων από διάφορες επιστημονικές κατευθύνσεις, όπως της οικονομικής επιστήμης, της ποσοτικής ανάλυσης, της φυσικής και της ψυχολογίας.


Θεμελιώδεις Αρχές

Όλοι οι τεχνικοί αναλυτές συμφωνούν στις παρακάτω τρεις θεμελιώδεις αρχές:

α. Οι αγορές προεξοφλούν τα πάντα
Κάθε σχετική πληροφορία που συνδέεται με ένα χρηματοοικονομικό αγαθό έχει ήδη αντικατοπτριστεί στην τιμή του, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της ψυχολογίας των συμμετεχόντων καθώς επίσης και θεμελιωδών στοιχείων

β. Οι τιμές κινούνται σε τάσεις
Το κάθε χρηματοοικονομικό προϊόν μπορεί να κινηθεί μόνο σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, σε ανοδικό, σε καθοδικό και σε οριζόντιο κανάλι. Δεν υπάρχει άλλη πιθανή κατεύθυνση στην τιμή ενός τέτοιου αγαθού. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, δεν νοείται ελεύθερη και οργανωμένη αγορά. Το μοναδικό μέλημα των τεχνικών αναλυτών είναι η εύρεση της κατάλληλης στιγμής εισόδου σε μία αγορά με τη χρησιμοποίηση έγκυρων σημάτων και φίλτρων για τη σωστή πρόβλεψη της επόμενης κίνησης της

γ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται
Σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη και τις βασικές αρχές της τεχνικής ανάλυσης, οι τιμές των αγορών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις διαθέσεις και τα συναισθήματα των επενδυτών, τείνουν να επαναλαμβάνονται

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD