Μετοχές με Υψηλές Μερισματικές Αποδόσεις

Οι εταιρίες που έχουν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό πολλών ετών στη διανομή υψηλών κερδών προς τους μετόχους τους, οι μετοχές αυτών ονομάζονται μερισματικές.

Εάν ο επενδυτής έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα στις τοποθετήσεις του, μία από τις καλύτερες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει είναι όχι μόνο η αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, ETF’s, λοιπών μετοχών για κεφαλαιακή υπεραξία, κρατικών ομολόγων και πολύτιμων μετάλλων αλλά και η αγορά επιλεγμένων μετοχών με υψηλές μερισματικές αποδόσεις.  

Στις παρακάτω σειρές μπορεί να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για να “χτίσετε” ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο για βέλτιστες μακροπρόθεσμες αποδόσεις:

1. Αποδόσεις Μετοχών = Μερισματική Απόδοση + Κεφαλαιακή Υπεραξία. Προσοχή σε υπερτιμημένες αγορές – αγοράστε σε σημαντικές πτώσεις των αγορών
2. Συγκεντρώστε και αξιολογήσετε όσον το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τέτοιου τύπου μετοχές μέσω διαδικτύου, χρηματοοικονομικών νέων κ.ο.κ. και δημιουργήστε την δική σας λίστα από επώνυμες – υψηλής αξίας εταιρίες που έχουν πολυετή ιστορικό υψηλών μερισματικών αποδόσεων ή αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές
3. Επιμείνετε στα θεμελιώδη στοιχεία της υπό έλεγχο εταιρίας. Η χρηματοοικονομική ευρωστία είναι δείκτης υψηλής ποιότητας για τις επενδυτικές σας τοποθετήσεις
4. Αναζητήστε και αξιολογήστε θετικά μετοχές που δίνουν πάνω από 10ετία, ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρισμα (σε απόλυτες τιμές) καθώς και υψηλές μερισματικές αποδόσεις (μέρισμα / τιμή μετοχής)
5. Αν πραγματικά έχετε ορίζοντα πολλών ετών στις επενδύσεις σας, μην διστάσετε να επανεπενδύσετε τα μερίσματά σας. Η επανεπένδυση μερισμάτων λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για τις επενδύσεις σας
6. Κάντε την απαραίτητη διασπορά κινδύνου. Ποτέ μην “παντρεύεστε” μία μετοχή

Σίγουρα οι πληροφορίες που επισημαίνονται πιο πάνω δεν εξαντλούν τα δεδομένα για την λήψη της κατάλληλης επενδυτικής απόφασης αλλά συνιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή διαχείριση επενδύσεων και τη δημιουργία ενός αξιόλογου – μακροχρόνιου επενδυτικού χαρτοφυλακίου απαρτιζόμενο από μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν ενδεικτικό πίνακα με αξιόλογες μετοχές των Η.Π.Α. με συνεχή αύξηση μερισμάτων:

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD